proclaimer

Proclaimer

Proclaimer voor

J. Varkevisser & Zn. V.o.f. (Kamer van Koophandel: 28080768)
Verleent u hierbij toegang tot www.jvarkevisserenzn.nl ("de Website”) en nodigt u uit om de door ons aangeboden informatie en diensten af te nemen.

Wijzigingen website
J. Varkevisser & Zn. V.o.f. kan op deze website op elk moment de inhoud aanpassen of onderdelen verwijderen. Aan u als bezoeker zullen wij daar niet steeds een specifieke mededeling over doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Zorgvuldigheid
J. Varkevisser & Zn. V.o.f. werkt hard om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Mocht u stuiten op een onjuistheid dan horen wij dat graag via contact@jvarkevisserenzn.nl.

Voor alle duidelijkheid: Geen garantie
De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid.

Bij hyperlinks
Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden zal J. Varkevisser & Zn. V.o.f. geen aansprakelijkheid aanvaarden. Uiteraard geldt ook hierbij de zorgvuldigheid onder punt A.

Auteursrechten

De rechten zijn van J. Varkevisser & Zn. V.o.f.
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de materialen op de Website liggen bij J. Varkevisser & Zn. V.o.f.. Een werk van J. Varkevisser & Zn. V.o.f. gebruiken kan, maar dan alleen onder de volgende voorwaarde:

Toestemming
Het kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is alleen toegestaan na uitdrukkelijke toestemming van J. Varkevisser & Zn. V.o.f.. Dit geldt niet voor regelingen van dwingend recht zoals het citaatrecht. Dit is uw recht om onze materialen op een passende wijze, o.a. met bronvermelding, te citeren.

Overig

Wijzigingen
Deze proclaimer kan wijzigen, J. Varkevisser & Zn. V.o.f. zal hierover wanneer mogelijk een mededeling doen op de website.

Vragen
J. Varkevisser & Zn. V.o.f. staat altijd open voor al uw vragen. Hebt u een algemene vraag of een vraag over deze proclaimer, neem dan contact op via: contact@jvarkevisserenzn.nl.

Versie
De huidige versie is 1.0, geplaatst op 26/04/2018.